1 sväté prijímanie

Váš videozáznam z 1. sv. prijímania bude obsahovať:

  • zábery z okolia školy alebo kostola / podľa dohody /
  • fotky, predstavenie žiakov / mená – titulky // podľa dohody/
  • celú sv. omšu zostrihanú zo záberov troch kamier
  • detail na každé dieťa počas sv. omše aj pri sv. prijímaní

Kameramani sú k dispozícii podľa dohody, zhotovenie videozáznamu troma digitálnymi  kamerami, spracovanie v digitálnej strižni / strih, titulky, efekty…/, ozvučenie tichých miest hudbou / s náboženskou tematikou /, dĺžka upraveného videozáznamu cca  80  minút.